در ایام میلاد مبارک اسوه صبر واستقامت حضرت زینب سلام الله علیه مراسمی در منزل آقای بهارستانی برگزار شد. در این مراسم بعد برگزاری قرائت قران آقای دکتر اسلامی به تفسیر سورهای از قرآن پرداختند و حاج محمدابراهیمیان شعر و سرودخوانی کردند.

سخنرانی:

تفسیر قرآن: دکتر محمد رضا اسلامی

شعرو سرودخوانی:

شعرخوانی و سرود خوانی:حاج محمدابراهیمیان

آب زنید راه را-حضرت زینب آمده:حاج محمدابراهیمیان